Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Dobrodelnost

Socialni program

Mladi so naša prihodnost,
zato naše poslanstvo uresničujemo predvsem na tem področju.

1. Štipendiranje ali enkratne denarne pomoči nadarjenim otrokom in študentom.

Veliko dobrega lahko storimo na kulturnem področju z dodeljevanjem štipendij mladim likovnikom, glasbenikom in literatom. Pomoč umetnikom in tudi drugim študentom, ki so potrebni izredne finančne pomoči, bo stalnica delovanja Rotary kluba Ljubljana Šiška.

2. Sodelovanje in pomoč pri akcijah v šolah in vrtcih

Namen tega programa je pomagati pri odvračanju mladih od mamil, pomagati tistim otrokom, ki so v stiski, sodelovati pri dodatnem učenju otrok brez staršev ter pomagati otrokom z posebnimi potrebami. Posebno poglavje dolgoročne usmeritve našega kluba je sodelovanje in vzpodbujanje mladih pri športnih aktivnostih ter osveščanje o pomenu ohranjanja zdravega in neokrnjenega okolja.

Konkretne aktivnosti na tem področju se bodo uresničevale skozi naslednje oblike našega delovanja:

• Organiziranje posebnih izletov z otroci.
• Podpiranje takšnih investicij v vrtcih, ki poučno delujejo na otroke glede ohranjanja zdravega in neokrnjenega okolja (npr. uvajanje majhnih kontejnerjev za sortiranje smeti, uvajanje programa za osveščanje glede pomena čiste vode in varčne porabe, ipd.).
• Podpiranje mladih športnikov (npr. pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu športnih rekvizitov, pomoč nadarjenim športnikom pri obiskovanju športnih taborov v tujini, ipd.).