Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Rotary

Rotarijska načela

“Service Above Self” je osnovno vodilo več kot 1.2 milijona rotarijcev po svetu. Rotary svoja načela in cilje uresničuje z:

• osebnim angažiranjem članov v ustvarjalnih dejavnostih,
• druženjem z mladino,
• pozitivnim odnosom do politike, da bi služili skupnosti,
• pospeševanjem razvoja družine in vzdrževanjem etike v njej, v poklicnem življenju in v širši skupnosti,
• širjenjem razumevanja med ljudmi in narodi,
• seznanjanjem javnosti o problemih varovanja okolja.

Načelo pripravljenosti pomagati vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka:

• upoštevanje drugih in pripravljenost pomagati jim,
• nesebičnost,
• skromnost,
• toleranco in razumevanje ter
• miroljubnost.

Člani rotarijci delujejo tako, da povsem in zmeraj varujejo osebno identiteto sočloveka, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.